Nedusme se kvůli uhlí

Pojďme pomoct sobě i svým sousedům zbavit se mraků uhlí!

Dýcháme jedovatý vzduch

Topení pevnými palivy v domácnostech produkuje 98 % rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Kvůli šíření vzduchem dýcháme jedy všichni – my i naše děti. Spalování dřeva ve starých kotlích také znečišťuje, ale o polovinu méně, než uhlí.

Uhlí je navíc fosilní palivo a přispívá tedy k nebezpečné globální změně klimatu.

Více než 68 % z nás bylo loni zasaženo

A to znečištěním přesahujícím i benevoletnější limity dané českým zákonem.

Šíří se z komínů domů i elektráren a výfuků aut celou naší zemí.

Limity pro znečištění ovzduší nebezpečným jemným prachem (který produkují zejména domácí kotle a kamna) splňují jen odlehlé oblasti na Šumavě a pár dalších v hlubokých lesích.

Chudší domácnosti nedosáhnou na dotace

Ti, kteří si nemohou dovolit kotle a kamna vyměnit, nemají moc šancí sami situaci změnit.

Naopak obchodníci s uhlím platí směšně nízké poplatky z těžby a odvádí jen malou energetickou daň.

Například těžební společnosti kontroverzního miliardáře Pavla Tykače odvedly svému majiteli již desítky miliard do daňového ráje na Kypru, zatímco lidé nemají na čisté palivo.

Právě nyní se vládní úředníci rozhodují, jaká řešení zařadí do návrhu nového programu snižování znečištění.

Právě teď je potřeba Váš hlas!

Přidejte se k výzvě Hnutí DUHA a dalším1208 z nás

Neplaťme za uhlí svým zdravím! Všichni chceme dýchat čistý vzduch.

Vyzývám vládu ČR, aby motivovala a pomohla lidem zbavit se závislosti na uhlí a zastaralých kotlích a nám všem umožnila žít v čistštím prostředí. Zejména chudým rodinám či seniorům je potřeba pomoci se získáním dotace na moderní kotel či tepelné čerpadlo i nákupem čistšího paliva. Naopak poplatky z vytěženého uhlí a energetickou daň je nutné zvýšit.

Potřebujete více informací? Přečtěte si kompletní plán Hnutí DUHA nebo napište Jiřímu Koželouhovi na jiri.kozelouh@hnutiduha.cz.

Projekt “Accelerating the Energy Transformation of Central and Eastern Europe and Learning from the German Experience” (Zrychlení energetické transformace střední a východní Evropy a s využitím německých zkušeností) financuje Evropská iniciativa pro klima (EUKI). EUKI je nástroj financování projektů Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMUB). Úkolem EUKI je podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie s cílem zmírnit emise skleníkových plynů. Realizuje se posílením přeshraničního dialogu a spolupráce, jakož i výměny znalostí a zkušeností.

Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie. Obsah je výhradní odpovědností CEE Bankwatch Network a Hnutí DUHA a za žádných okolností nelze považovat za odrážející postoj Evropské unie.

Děkujeme za Váš hlas pro čistý vzduch

Sdílejte prosím výzvu mezi své přátele. Pro změnu pravidel potřebujeme tisíce lidí!

Hnutí DUHA je nezisková organizace, která může prosazovat zdravější životní prostředí pro každého jen díky svým dárcům a dárkyním. Přidejte se k nám také ještě dnes!

Darovat Hnutí DUHA

Ikony od Smashicons z flaticon.com.

© 2019 Hnutí DUHA