Nedusme se kvůli uhlí

Spalování uhlí v domácích i elektrárenských kotlích je nejvýznamnější zdroj prachu v ovzduší, který u nás loni předčasně zabil 5 700 lidí.

Topení pevnými palivy v domácnostech produkuje 98 % rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Kvůli šíření vzduchem dýcháme jedy všichni - my i naše děti. Spalování dřeva ve starých kotlích také znečišťuje, ale o polovinu méně, než uhlí. Navíc uhlí je fosilní palivo a přispívá tedy k nebezpečné globální změně klimatu.

Pojďme pomoct sobě i svým sousedům zbavit se mraků uhlí!

Je 21. století a stovky tisíc lidí stále tahají ze sklepa kýble uhlí a sypou ho do kotlů a kamen. Znečištění se netýká jen vesnic a menších měst. Šíří se celou naší zemí a přidávají se k němu zplodiny z elektráren či aut. Limit pro znečištění ovzduší nebezpečným jemným prachem (který produkují zejména domácí kotle a kamna) stanovený Světovou zdravotnickou organizací splňují jen odlehlé oblasti na Šumavě a pár dalších v hlubokých lesích. 68 % z nás bylo loni zasaženo znečištěním přesahujícím i benevoletnější limity dané českým zákonem.

Ti, kteří si nemohou dovolit kotle a kamna vyměnit, nemají moc šancí sami situaci změnit. Chudší domácnosti nedosáhnou na současné kotlíkové dotace, nemají na předfinancování a dofinancování moderního vytápění. Naopak obchodníci s uhlím platí směšně nízké poplatky z těžby a odvádí jen malou energetickou daň. Například těžební společnosti kontroverzního Pavla Tykače odvádí svému majiteli každoročně miliardy do daňového ráje na Kypru, zatímco lidé nemají na čisté palivo. Stát by neměl zavírat oči před řešením a poplatky a daň zvednout, ale zároveň musí získané peníze použít k podpoře čistého vytápění pro ty, kteří jsou nyní na uhlí závislí.

Neplaťme za uhlí svým zdravím! Všichni chceme dýchat čistý vzduch. Přidejte se k výzvě Hnutí DUHA a dalším 661 z nás za sociálně citlivé řešení ještě dnes. Společně to dokážeme!

Vyzývám vládu ČR, aby motivovala a pomohla lidem zbavit se závislosti na uhlí a zastaralých kotlích a nám všem umožnila žít v čistštím prostředí. Zejména chudým rodinám či seniorům je potřeba pomoci se získáním dotace na moderní kotel či tepelné čerpadlo i nákupem čistšího paliva. Naopak poplatky z vytěženého uhlí a energetickou daň je nutné zvýšit.

Potřebujete více informací? Přečtěte si kompletní plán Hnutí DUHA nebo napište Jiřímu Koželouhovi na jiri.kozelouh@hnutiduha.cz.

Projekt “Accelerating the Energy Transformation of Central and Eastern Europe and Learning from the German Experience” (Zrychlení energetické transformace střední a východní Evropy a s využitím německých zkušeností) financuje Evropská iniciativa pro klima (EUKI). EUKI je nástroj financování projektů Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMUB). Úkolem EUKI je podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie s cílem zmírnit emise skleníkových plynů. Realizuje se posílením přeshraničního dialogu a spolupráce, jakož i výměny znalostí a zkušeností.

Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie. Obsah je výhradní odpovědností CEE Bankwatch Network a Hnutí DUHA a za žádných okolností nelze považovat za odrážející postoj Evropské unie.

Děkujeme za Váš hlas pro čistý vzduch

Sdílejte prosím výzvu mezi své přátele. Pro změnu pravidel potřebujeme tisíce lidí!

Přidat další podpis

Hnutí DUHA je nezisková organizace, která může prosazovat zdravější životní prostředí pro každého jen díky svým dárcům a dárkyním. Přidejte se k nám také ještě dnes!

Darovat Hnutí DUHA